DISCLAIMER

 

1. ALGEMENE INFORMATIE

Bedankt voor uw bezoek aan www.interiorismobym.be. INTERIORISMO by M helpt u - op een totaal ontzorgde manier – bij het creëren van de klassevolle thuis van uw dromen.

 

2. AANVAARDING

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud en het gebruik van de website van INTERIORISMO by M. Het (verdere) gebruik van deze website houdt aanvaarding van deze voorwaarden in.  INTERIORISMO by M behoudt zich het recht voor deze website en deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te vervangen.

    

   3. INFORMATIE EN AANSPRAKELIJKHEID

   De informatie op de website van INTERIORISMO by M is informatie van algemene aard en houdt geen individueel advies in. De informatie op de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. INTERIORISMO by M garandeert evenwel niet dat deze informatie volledig, juist, bijgewerkt en vrij van schrijffouten is. Er kunnen dan ook geen rechten aan de informatie worden ontleend.

   INTERIORISMO by M is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, die direct en/of indirect ontstaan door het gebruik van deze website, zoals schade veroorzaakt door mogelijke schrijffouten, onjuistheden, onvolledigheid, (tijdelijke) onbereikbaarheid of gedateerdheid van informatie op de website, door virussen of het niet correct functioneren van deze website.

    

   4. OVEREENKOMSTEN

   De informatie op de website van INTERIORISMO by M is vrijblijvend en is niet bedoeld als concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Een overeenkomst wordt gesloten overeenkomstig de bepalingen in de algemene voorwaarden. Verder kunnen aan op de website vermelde prijzen en/of tarieven nooit rechten worden ontleend.

   Op alle overeenkomsten die gesloten worden met klanten is het Belgisch recht van toepassing alsmede zijn de algemene voorwaarden

   https://www.interiorismobym.be/algemene-voorwaarden van INTERIORISMO by M van toepassing.

    

   5. PERSOONSGEGEVENS

   Alle gegevens die u op deze website invult en overige berichten die u aan INTERIORISMO by M stuurt, zullen vertrouwelijk worden behandeld. INTERIORISMO by M verwerkt uw persoonsgegevens conform de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens, evenals de Belgische Kaderwet dd. 30 juli 2018.  Alle informatie over hoe INTERIORISMO by M uw gegevens verzamelt, gebruikt, beschermt en deelt vindt u terug in ons privacybeleid https://www.interiorismobym.be/privacybeleid

    

   6. AUTEURSRECHTEN EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

   Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden door INTERIORISMO by M. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. De inhoud van de website, afbeeldingen, logo’s, tekeningen, foto’s, data, productnamen, teksten, enz. zijn beschermd door het auteursrecht en andere (intellectuele) eigendomsrechten en verdragsbepalingen.

    

   Laatste aanpassing: 21/09/2020